WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 30 maj 2017

Rickard Söderberg gjorde homotestet: "Förnedrande"

Rickard Söderberg gjorde homotestet: "Förnedrande"
- Men i dag ska han sitta i samma stol som sina hbtq-bröder och systrar som flyr till Sverige. Nu måste han göra sin sexuella tillhörighet sannolik.