WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 9 maj 2017

Så ska psykvården utvecklas i Skåne

Så ska psykvården utvecklas i Skåne
- Åtminstone enligt en ny strategisk plan för psykisk hälsa, som än så länge är ... Den tar fasta på att psykisk ohälsa har ökat oroväckande i Skåne bland ...