WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 4 maj 2017

Sara riskerar att bli långtidssjukskriven på grund av långa köer till psykatrin

Sara riskerar att bli långtidssjukskriven på grund av långa köer till psykatrin
- Att den psykiska ohälsan i samhället ökar i kombination med att vi har en stor kompetensbrist. Gävleborg har extremt svårt att hitta arbetskraft och rätt ...