WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggen



Tags about global social exclusion | International

måndag 1 maj 2017

Tio miljoner ska förebygga psykisk ohälsa bland unga asylsökande

Tio miljoner ska förebygga psykisk ohälsa bland unga asylsökande
- Folkhälsomyndigheten får tio miljoner kronor att fördela till ideella organisationer som arbetar för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga ...