WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggen



Tags about global social exclusion | International

måndag 8 maj 2017

Tortyr av homosexuella ska utredas

Tortyr av homosexuella ska utredas
- I början av april ska över hundra män som pekats ut som homosexuella ha förts bort och torterats i Tjetjenien. Enligt rapporten som publicerats av ...