WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 23 maj 2017

Ungas ohälsa fortsätter öka

Ungas ohälsa fortsätter öka
- Det vi vet är att psykisk ohälsa i Sverige har ökat sedan 80-talet. Och tittar man på våra grannländer så ser man inte en liknande utveckling, säger ...