WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 20 juni 2017

Barnen löper ökad risk för psykisk ohälsa

Barnen löper ökad risk för psykisk ohälsa
- Barn med anhöriga som sitter i fängelse riskerar att hamna i utanförskap och drabbas av andra problem, enligt kriminologen Lotta Pettersson.