WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 6 juni 2017

Enkel teknik ger längre liv vid svår cancer

Enkel teknik ger längre liv vid svår cancer
- Ett enkelt webbverktyg kan förbättra överlevnaden hos patienter med spridd cancer med flera månader. Exakt varför vet inte forskarna. Med hjälp av webbverktyget kan patienterna själva rapportera in symtom till följd av cellgiftsbehandlingen ...