WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 5 juni 2017

Fler anställda på kommunen mår psykiskt dåligt

Fler anställda på kommunen mår psykiskt dåligt
- Det syns en tydlig koppling till psykisk ohälsa och därför är utvecklingsområdena fram till 2021 främst den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.