WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 27 juni 2017

Här är musikprojektet som hjälper unga flyktingar

Här är musikprojektet som hjälper unga flyktingar
- Eftersom många unga lider av psykisk ohälsa till följd av utdragna asylprocesser och avslag är det viktigt att skapa trygga mötesplatser. Genom ...