WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 22 juni 2017

Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling”

Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling”
Psykisk ohälsa ökar kraftigt i samhället, men de flesta med dessa problem får inte adekvat hjälp. Socialstyrelsen rekommenderar i första hand ...