WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 15 juni 2017

Sexdubblering i antal sjuka på grund av stress

Sexdubblering i antal sjuka på grund av stress
- Det vi ser nu är att en fjärdedel av de som sjukskrivs för stressrelaterad psykisk ohälsa, har varit sjukskrivna för samma diagnos tidigare, säger Marie ...