WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 12 juni 2017

Studenter mår dåligt

Studenter mår dåligt
Psykisk ohälsa är ett växande problem bland dagens unga. Detta är något som uppmärksammas av regeringen, som gör stora satsningar på området.