WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 16 juni 2017

Vi måste ta reda på varför så många mår så dåligt”

Vi måste ta reda på varför så många mår så dåligt”
- Trots att den psykiska ohälsan ökat under flera års tid tid finns ingen allmänt accepterad förklaring till utvecklingen. Det är allvarligt eftersom en ...