WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 21 juni 2017

Vi prioriterar primärvården för stockholmarnas hälsa”

Vi prioriterar primärvården för stockholmarnas hälsa
- Stödet vid psykisk ohälsa är det som ökat allra snabbast i primärvården. Innan vi införde Vårdval Stockholm var psykosociala besök en sällsynthet på ...