WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 11 juli 2017

De vill ha ett centralt trygghetsboende

De vill ha ett centralt trygghetsboende
- . många av dem känner oro för att hastigt bli sjuka och inte själva kunna larma efter hjälp, och att den otryggheten även kan leda till psykisk ohälsa.