WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 28 juli 2017

Flera självmord bland barn under pågående BUP-vård

Flera självmord bland barn under pågående BUP-vård
- Hon är också chef för NASP, Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Hon är kritisk till de långa väntetiderna. – Det är ...