WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 12 juli 2017

Kompetens och empati i arbetet inom psykiatrin

Kompetens och empati i arbetet inom psykiatrin
- Ökad psykisk ohälsa innebär ökat tryck, svårigheter att rekrytera ger ökad belastning på personalen och arbetet med att göra sig oberoende av ...