WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 20 juli 2017

Nya partier är bättre på små barns behov

Nya partier är bättre på små barns behov
- Många barn får inte det i dag och det ökar risken för att barnet ska drabbas av psykisk ohälsa längre fram i livet. Något som kostar både i lidande och ...