WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 14 juli 2017

Otrygga jobb gör oss sjuka

Otrygga jobb gör oss sjuka
- Hon kommer fram till att det finns ett samband mellan tillfälliga anställningar, och en ökad risk för upplevd psykisk ohälsa. Att inte veta vad det kommer ...