WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 27 juli 2017

Oviss effekt med folkhälsopengar

Oviss effekt med folkhälsopengar
- Dansintervention för flickor med psykisk ohälsa" fick 265 000, och gick ut på att knyta 20 tjejer till en dansgrupp. När ansvariga fått se lokalen som var ...