WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 24 juli 2017

Samhället sviker personer med psykisk ohälsa”

Samhället sviker personer med psykisk ohälsa
- I den pågående samhällsdebatten om jämlik hälsa är det påfallande tyst om förutsättningarna att skapa ett fullgott liv för personer med psykisk ...