WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 3 augusti 2017

De vill ta bort tabun kring psykisk ohälsa

De vill ta bort tabun kring psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa, som exempelvis ångest och depression, är vanligt förekommande. – 30 till 40 procent av våra patienter inom primärvården har på ett ...