WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 10 augusti 2017

Det görs alldeles för lite"

Det görs alldeles för lite"
- Något måste göras för att minska antalet självmord samt för att motverka den psykiska ohälsa som råder i samhället. Det anser Moderatpolitikern ...