WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 30 augusti 2017

Hotet mot de unga är ett hot mot mänskligheten

Hotet mot de unga är ett hot mot mänskligheten
- Man kan naturligtvis betrakta unga som drabbas av psykisk ohälsa som undantagsfall. Men de är inte längre så få, och jag fruktar att de är det tydliga ...