WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 1 augusti 2017

Östersundare portas från Tillnyktringsenheten

Östersundare portas från Tillnyktringsenheten
- Sundström, ordförande i Jämtlands läns brukarråd - en sammanslutning för anhöriga till personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa.