WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 4 september 2017

Endast tid kan läka utbrända

Endast tid kan läka utbrända
Psykisk ohälsa är Sveriges vanligaste sjukskrivningsorsak och just stressreaktioner utgör enligt Försäkringskassan hälften av dessa totalt 200 000 ...