WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 8 september 2017

Fokus på ungas utanförskap

Fokus på ungas utanförskap
- Ökningen av förtidspensionering ökar bland unga med psykisk ohälsa. Det ser ungefär likadant ut i de olika nordiska länderna, även om det finns ...