WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 4 september 2017

Skam, ångest och dåligt självförtroende

Skam, ångest och dåligt självförtroende
- Oberoende av talang och potential går det inte att i Finland lyckas om man lider av psykisk ohälsa, utan man ska vara käck och tacksam. Färdigt ...