WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 25 september 2017

Utveckling är vägen att gå

Utveckling är vägen att gå
- Som ett viktigt exempel har vi utökat barn- och ungdomspsykiatrin och gjort första linjen tillgänglig för barn och unga med psykisk ohälsa i 13 av 16 ...