WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 9 oktober 2017

Bryt små mönster för att minska stress

Bryt små mönster för att minska stress
- En stor del av sjukskrivningarna i Sverige beror på psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar blir tyvärr allt vanligare. Från Visborgs vårdcentral ...