WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 11 oktober 2017

Förföljelse av homosexuella i Egypten

Förföljelse av homosexuella i Egypten
- Det är inte förbjudit enligt lag att vara homosexuell i Egypten, men personer döms ändå genom kryphål i lagen. Personer har fått så hårda straff som ...