WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 12 oktober 2017

Mässan som hjälper unga att välja

Mässan som hjälper unga att välja
- Medan vuxna kan dricka sig till psykisk ohälsa går det oftast andra vägen bland ungdomar, det dåliga måendet debuterar före drogproblematiken.