torsdag 12 oktober 2017

Norske kvinner utsettes for mer sexpress og vold på jobb enn andre kvinner i EU

Norske kvinner utsettes for mer sexpress og vold på jobb enn andre kvinner i EU
- Det er gjerne kvinner som jobber i helse - og sosialyrker og politiet som i størst grad rapporterer om fysisk vold. ... endringer i lovverket for å trygge pasienter og ansatte i psykisk helsevern etter blant annet innspill fra de ansatte.