WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggen



Tags about global social exclusion | International

måndag 9 oktober 2017

Nytt Trump-besked öppnar för religiösa att diskriminera

Nytt Trump-besked öppnar för religiösa att diskriminera
- Den amerikanska hbtq-tidningen Washington Blade noterar att även om det i riktlinjerna specifikt sägs att de inte ger klartecken för diskriminering ...