WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 3 oktober 2017

Samfund som exkluderar hbtq-personer ska inte ha våra skattepengar

Samfund som exkluderar hbtq-personer ska inte ha våra skattepengar
- För en klar majoritet är det självklart att hbtq-personers rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige har kommit en lång bit på väg. Det finns fortfarande ...