WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 10 oktober 2017

Stora skillnader i jämställdhet i Skåne

Stora skillnader i jämställdhet i Skåne
- Statistiken visar också att män har färre nära relationer än kvinnor och är underdiagnostiserade när det gäller psykisk ohälsa. Detta hänger samman ...