WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 27 november 2017

45 präster vill inte viga homosexuella

45 präster vill inte viga homosexuella
- Det tycker jag har varit ett tragiskt drag i hur kyrkan har förhållit sig till de homosexuella och den saken tycker jag bestämt vi ska ta avstånd ifrån. Biskopen har emellertid också kungjort att han inte vill tvinga någon att viga mot sin vilja. Varför homosexuella ens skulle vilja vigas av präster som tycker att de ...