WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 7 november 2017

Ge papperslösa unga amnesti – det enda rimliga

Ge papperslösa unga amnesti – det enda rimliga
- Trots att jag och många med mig skrikit oss hesa om vad ett sådant beslut skulle kunna leda till i form av gatubarn och såväl fysisk som psykisk ohälsa ...

Follow by Email