WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 24 november 2017

HBTQ-jurister ska hjälpa andra HBTQ-personer att få asyl i Sverige - "avgörande med särskild ...

HBTQ-jurister ska hjälpa andra HBTQ-personer att få asyl i Sverige - "avgörande med särskild ...
- Rätten till asyl för HBTQ-personer som känner "välgrundad fruktan" för förföljelse vid ett återvändande är skyddad i Genevekonventionen.