WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 27 november 2017

Hbtq-personer blir trakasserade på jobbet

Hbtq-personer blir trakasserade på jobbet
- Rädslan över att inte bli accepterad på en arbetsplats kan leda till att hbtq-personer väljer ett yrke där slipper kollegor och i stället arbetar ensamma, ...