WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 17 november 2017

Låt inte sjukdomen bli din identitet”

Låt inte sjukdomen bli din identitet”
- Jag vill hemskt gärna jobba för att det ska blir mer accepterat i samhället att leva med psykisk ohälsa, säger hon och poängterar vikten av att se ...