WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 29 november 2017

MeToo öppnade dörren – kommer facken gå in?

MeToo öppnade dörren – kommer facken gå in?
- Naturligtvis är situationen extra jävlig för behovsanställda kvinnor i kök, kassalinjer, på fabriker, på tåg, bakom städvagnar, på event, på telecombolag. För papperslösa kvinnor som riskerar att slängas ur landet om de förargar chefen. Väger man in maktaspekter som klass, etnicitet, hbtq och hälsa är det ...