WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 21 november 2017

Unga hbtq-personer i våldsamma relationer

Unga hbtq-personer i våldsamma relationer
- Därför efterlyser Carolina Överlien hbtq-personer mellan 15-23 år som har utsatts för någon typ av våld från sin partner att delta i en forskningsintervju.