WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 22 december 2017

Det är inte lagstiftningens fel att anhöriga till personer med psykisk ohälsa känner sig desperata ...

Det är inte lagstiftningens fel att anhöriga till personer med psykisk ohälsa känner sig desperata ...
- Ordet maktlöshet används flitigt när man beskriver anhörigas situation. Detta både av professionen och anhöriga själva. Språket är människans största vapen. Nu är det dags att börja använda språket konsekvent. Det är inte fråga om att anhöriga ska ha mer eller mindre makt. Anhöriga ska ha trygghet ...