WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 29 december 2017

Det var svårt för mig att visa mig svag"

Det var svårt för mig att visa mig svag"
- Fotbollsproffset Richard Magyar är ambassadör för Suicide Zero. Han har själv lidit av psykisk ohälsa och känner igen sig i ovanstående. – I den manligt dominerade fotbollsvärlden som jag befann mig, var det väldigt svårt för mig att visa mig svag. Min vändpunkt kom först när jag vågade dela med mig ...