torsdag 7 december 2017

Hver femte kvinne mener hun har dårligere helse enn jevnaldrende

Hver femte kvinne mener hun har dårligere helse enn jevnaldrende
- Langt flere unge voksne svenske kvinner enn før tror at de har dårligere helse enn folk på samme alder. ... Da syntes nærmere to av ti kvinner og tre av ti menn at de hadde bedre helse enn de rundt seg. Både for ... For unge kvinner er det særlig sykefraværet knyttet til dårlig psykisk helse som har økt.