WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 27 december 2017

Nej, alla är inte välkomna hem i jul

Nej, alla är inte välkomna hem i jul
- För många som är homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera – hbtq – är familjen det enskilt största hotet mot den personliga säkerheten och mot den frihet så många av oss tar för given. Tack vare de senaste decenniernas skiften i synen på hbtq-personer är vi ändå många som kan leva ett ...

Follow by Email