WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 29 december 2017

Presenterar forskning om ungas psykiska ohälsa i glesbygd

Presenterar forskning om ungas psykiska ohälsa i glesbygd
- Vid årsskiftet slutförs forskningsprojektet med Glesbygdsmedicinskt centrum i Västerbotten tillsammans med forskare på Umeå Universitet som tittat på självmordförebyggande arbete och psykisk ohälsa bland unga i glesbygd. I våras utlyste regeringen ett uppdrag om forskning kring psykisk ohälsa ...