WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 22 januari 2018

För att passa in måste du vara som de andra”

För att passa in måste du vara som de andra”
- Allt fler barn i Sverige lider av psykisk ohälsa och experter menar att en avgörande faktor är klimatet i skolan. Samtidigt vittnar ... ohälsa ökat mest. Enligt siffror från SCB är den psykiska hälsan bland barn sämre i Sverige än i övriga nordiska länder och en avgörande faktor menar SCB är miljön i skolan.

Follow by Email